;; ;;
Copyright 2023 - Alingsås Data Konsult AB

Miljö är allas angelägenhet och även vi på ADK tar vårt ansvar genom att använda material som är återvunnet & återvinningsbart i största möjliga mån.

Våra leverantörer skall också ha en definierad miljöpolicy i framkant som är anpassat till dagen samhälle. 


Allt restavfall såsom plast, emballage, metall, papper, toner behållare, bläckpatroner, elektronik m.m. lämnas för återvinning.

I dagsläget återvinns +98% av allt vårt avfall men vårt mål är att hela tiden bli allt bättre.

Miljöansvarig är VD.